Phoenix

Vrouwenkoor Phoenix is een enthousiaste en energieke groep vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar. Het koor bestaat ruim een jaar en blijft ‘groeien’. Op het moment bestaat het koor uit 30 koorleden en wordt er driestemmig gezongen (sopraan, mezzo en alt). Koorervaring is prima maar geen vereiste. Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend enkele repetities mee te zingen.

Praktische informatie

Repetitieavond en -tijd:dinsdagavond van 20.00-21.45 uur
1x per twee weken
Locatie:kinderdagverblijf Prikkebeen,
Huib van de Vechtlaan 4,
3981 WC Bunnik

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kondig je komst aan per mail om er zeker van te zijn dat we die avond repeteren.